Bài Viết Gần Đây

Cả nước ham đẻ con trai, VN thiếu 4 triệu phụ nữ

Trong hơn 60 năm qua, VN đã thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, giúp giảm sinh hàng chục triệu người. Tuy nhiên chúng ta phải đối mặt với những vấn đề mới của dân số, trong đó có 3 thách thức lớn tác động trực tiếp đến mọi …

Xem thêm »